12/08/2020 Waterina Suites

WATERINA SUITES – 💕💕 TIỆN ÍCH CHO BÉ CƯNG 💕💕

Đồ chơi cho phòng trẻ em của Waterina Suites đã về.

****

Đủ các loại:

Lều đồ hàng, lego, máy thể dục, ngựa quay, nhà leo trèo, sách đọc vừa học vừa chơi.

SO COOL 👍👍👍

Các bé cư dân của Waterina Suites giờ có thêm tiện ích quá đã cho mình rồi!