15/06/2021 Waterina Suites

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ

Căn hộ Waterina Suites đã có được giấy chứng nhận quyền sở hữu cho đợt đầu tiên