Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

1. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân (“Chính Sách”) này quy định cách quản lý Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi, CÔNG TY TNHH MAEDA – THIÊN ĐỨC (“Chúng tôi” hoặc “của Chúng tôi” tuỳ thuộc vào ngữ cảnh). Chúng tôi tôn trọng Thông Tin Cá Nhân và quyền riêng tư của Khách Hàng và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân. Khi Khách Hàng gửi Thông Tin Cá Nhân thông qua Website này hoặc đến địa chỉ thư điện tử được cung cấp tại Website này, Khách Hàng được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các Thông Tin Cá Nhân đó theo cách được mô tả trong Chính Sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tuỳ từng thời điểm).

2. Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Cá Nhân” theo Chính sách này là bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu xác định danh tính của Khách Hàng, bao gồm: họ và tên, tuổi, thông tin Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ thư điện tử (email), số tài khoản ngân hàng và những thông tin khác Khách Hàng đã cung cấp cho chúng tôi.

3. Mục đích thu thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà Khách Hàng cung cấp để:

(a) cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà Khách Hàng mong muốn;

(b) rà soát, phát triển, cải thiện, quản lý việc cung cấp và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu Khách Hàng trong tương lai, thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu;

(c) liên lạc với Khách Hàng và phản hồi thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại của Khách Hàng;

(d) cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà Khách Hàng có thể quan tâm;

(e) thực hiện các nội dung khác mà chúng tôi được phép sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng không trái với quy định của pháp luật.

4. Phạm vi sử dụng Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được Chúng tôi bảo mật theo quy định pháp luật hiện hành và chỉ sử dụng cho các mục đích nêu tại Mục 3 bên trên. Ngoại trừ trường hợp có quy định khác, Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào Thông tin Cá Nhân của Khách Hàng mà không có sự đồng ý của Khách Hàng.

5. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được chúng tôi lưu trữ trong trong quá trình Khách Hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Khách Hàng có yêu cầu huỷ bỏ các thông tin đã cung cấp.

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Nếu Khách Hàng có bất cứ yêu cầu gì về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, Khách Hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức sau:

(a) Gửi yêu cầu trực tiếp tại Website: waterinasuites.vn ở mục Liên hệ

(b) Gửi yêu cầu qua email: support@maeda-thienduc.com.vn

(c) Gọi trực tiếp về số điện thoại: +84 (0)28 2253 2687

7. Chính sách cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie khi Khách Hàng truy cập trang Web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường bao gồm các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie cho phép Chúng tôi nhận biết một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể.

Khách Hàng có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của Khách Hàng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Khách Hàng thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ các tính năng của trang Web Chúng tôi.

8. Trang của bên thứ ba

Trang web của Chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba, ví dụ như các đối tác kinh doanh của Chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba được liên kết với trang web của Chúng tôi, trừ khi đó là yêu cầu bắt buộc theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi Khách Hàng đã rời khỏi trang web của Chúng tôi, Khách Hàng nên kiểm tra chính sách riêng tư của các bên thứ ba đó tại các trang web tương ứng của họ để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin thu thập từ Khách Hàng.

9. Mô-đun của bên thứ ba

Trang web của Chúng tôi sử dụng API Google Maps từ Công ty Google. Để biết thêm thông tin về các quy tắc thực hành quyền riêng tư của Google, vui lòng xem Chính Sách Riêng Tư của Google.

10. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với Thông Tin Cá Nhân

Theo Chính Sách này, Chúng tôi sẽ chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng:

(a) Công Ty TNHH Maeda – Thiên Đức: Chúng tôi sẽ cung cấp các Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các nhân sự có thẩm quyền của Chúng tôi nhằm phục vụ cho các mục đích nêu tại Mục 3 của Chính sách này;

(b)  Các Công ty cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể thuê các công ty cung cấp dịch vụ để lưu trữ, back-up dữ liệu của trang Web này nhằm đảm bảo việc vận hành trang Web được xuyên suốt. Các đối tác này sẽ được yêu cầu bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân liên quan như chính chúng tôi.

11. Liên hệ với chúng tôi

Nếu Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này hoặc có thắc mắc liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng hoặc Khách Hàng muốn có quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa hồ sơ Thông Tin Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ:

(a) CÔNG TY TNHH MAEDA THIÊN ĐỨC

(b) Địa chỉ: Phòng WS-01.02, Tầng 2, Tòa nhà Waterina Suites, 38 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(c)   ĐT: +84 (0)28 2253 2687

(d) Email: support@maeda-thienduc.com.vn

12. Cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan tới Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng

(a) Các Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan Tới Thông Tin Cá Nhân trên Website của Chúng tôi tới Ban quản trị website qua: Điện thoại: +84 (0)28 2253 2687 Hoặc email: support@maeda-thienduc.com.vn

(b) Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin người dùng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng;

(c) Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại;

(d) Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Ban quản trị website, Ban quản trị website phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng./.