23/02/2021 Waterina Suites

THÔNG BÁO ĐÃ BÁN HẾT CĂN HỘ ĐƠN TẦNG VÀ THÔNG TẦNG. MỞ BÁN PENTHOUSE

Đã bán hết 100% căn hộ thông tầng và đơn tầng
Đang mở bán penthouse 332m2và 567m2

       
HOTLINE: 086 805 4539