23/02/2021 Waterina Suites

THÔNG BÁO ĐÃ BÁN HẾT CĂN HỘ ĐƠN TẦNG VÀ THÔNG TẦNG. MỞ BÁN PENTHOUSE

Đã bán hết 100% căn hộ thông tầng và đơn tầng
Đang mở bán penthouse 332m2và 567m2