29/09/2018 Waterina Manager

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2018

  • Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng của Waterina Suites đến tầng 25 (tháng 9/2018). Phần thô của dự án đã gần hoàn thành và dự kiến sẽ cất nóc trong thời gian sắp tới.

MẶT TRƯỚC TOÀ NHÀ WATERINA SUITES

VIEW NHÌN VỀ HƯỚNG UỶ BAN QUẬN 2

VIEW NHÌN VỀ HƯỚNG ĐƯỜNG MAI CHÍ THỌ

MẶT SAU TOÀ NHÀ, VIEW NHÌN VỀ HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN

, ,