01/12/2020 Waterina Suites

KHÔNG KHÍ GIÁNG SINH ĐÃ ĐẾN TẠI WATERINA SUITES – CHRISTMAS IS COMING AT WATERINA SUITES

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT MÙA GIÁNG SINH AN TOÀN VÀ HẠNH PHÚC
WE WISH YOU TO HAVE A SAFE AND MERRY CHRISTMAS

I💕 Waterina Suites