19/08/2020 Waterina Suites

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19 CỦA CƯ DÂN WATERINA SUITES

Cư dân Waterina Suites đã khẩn trương kích hoạt phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tòa nhà từ sảnh chờ, trong thang máy đến phòng tập thể dục và hồ bơi.

I Heart symbol - Wikipedia WATERINA SUITES